تمام مدیران که با ارسال ایمیل و باز کردن ایمیل توسط کاربر خاص ! باعث مدیر شدن افراد کلاه بردار شده است! شرکت تبلیغاتی ارسال کننده وشرکت منبع باید دادگاهی شود توسط بازرسان منتخب کاخ سفید ! تنها نشان و امضا ارسال شده در روز نخست قابل تایید است و هیچ کدام از سایتهای جعلی تایید نشده و نمی شوند و تایید توسط بازرسان انجام می شود
باید سه درخواست ارسال شده به کاخ سفید اجرا شود و تمام مجرمان در سراسر امضا کنندگان مبارزه با تروریسم اعمال شود!
اعمال قانون برپایه عدالت اجتماعی جهانی است نه عدالت دولتی!
من نه از دولتها مجوز درخواست کرده ام و تا امروز هیچ کدام از سه درخواست من انجام نشده است و فدرال با گرفتن سهم به مجرمان فرسط پاک کردن اسناد من را داده است و پوشاندن فعالیت افراد موجود در لیست تحریم و خارج کردن ارز از کشورها و اسیب به کارگران جامعه!
چرا وقتی نمی توانید پول را واریز کنید در زمان برداشت و ایجاد حساب مستعار اعلام نمی کنید و کاربر را ناچار می کنید با روش دادن رشوه و فرار از قانون برداشت کند و موقعیت ارسال ارز توسط تروریسم و قاچاقچیان ایجاد می کنید؟
من یک واریز در ژاپن انجام دادم و به جرم ۱۰ میلیون دلار ارز به امریکا برای رئیس شرکت نیسان متهم شدم و شما در تلاش هستید بعد از ۱۰ سال همان عمل را تکرار کنید؟
احمق شما هستید که با تایید قوانین بی اساس باعث جرم و جنایت می شوید و به افراد بدون تخصص و کلاه بردار فرست و مقام فعالیت ازاد در اینترنت می دهید ! تمام تحریم شده ها ده ها کارت شناسائی از امریکا و اسرائیل و انگلستان دریافت می کنند و ازادانه تردد می کنند و از بانکها برداشت می کنند و کارگران به دلیل ناتوانی در خارج شدن از کشور! روسیه درخواست دیدار حضوری در بانک را دارد و صرافیها واریز ارز بی ربط به ارز کشور سکونت را دارند و تنها به خودشان فرست دزدی و ضرت ۱۵ صفر در مقابل توکن وجود دارد و با هر۳ توکن یک دلار باشد تا امروز چه مبلغی را خارج کرده اند؟ حماقت شما در ۵ سال گذشته تنها اثبات بی سواد بودن مسئولان و مجریان است و باعث سایت کد نویسی گیتاب شده است و به من تعلق ندارد و حکر هستند چرا نمی فهمید چین هیچ چیزی جز حکر نیست! به مردم کشورش خیانت می کند و امروز دنیا را سرکار گذاشته و پارس را با نام چین معرفی می کند و در اینده امریکا و ژاپن حیاط خلوط چین می شود ! یا متوقف می کنید و یا با روش واریز باعث تنش وحشتناک می شوم و مانند بیک کوئین نقدی اعلام می کنید منسوخ است و هیچ تاثیری ندارد من سعید قادری هستم و دیگر تحمل برچسب کودک و معلول و بیمار کافی است و اثباط بیمار بودن شما بسیار ساده است تنها یک پاداش میلیارد دلاری نیاز است! یا یک شناسه کارت اعتباری ! لطفا قبل از اتش زدن کسب و کار کوچک جهانی به خود ایید و باعث خشم جهانی نشوید من به کفتارو لاشخورها باج نمی دهم و نمی گذارم فرست طلبها ماهیت بیت کوئین را از خدمت رسانی به بازرگان و مجرم جهانی تبدیل کنند و فین تک برای چین مناسب است نه برای ایران